Aprilie 2017

Ion Alin Gheorghiu

 

1929, București – 2001, București

Abilitatea dirijorală a limbajului plastic de amploare simfonică prin formule care trec subtil din figurativ în abstract, conturează la maestrul Ion Alin Gheorghiu, o originalitate ce transcede eforturile de încadrare stilistică. Opera sa este emoţia sublimată a legăturii profunde a artistului cu lumea.

În Pasărea Phoenix, sonoritatea cromatică cucereşte prin afinităţile cu prospeţimea şi strălucirea smalţului ceramicii populare. Simetria dispunerii elementelor componente nu aduce monotonii compoziţiei, ci îi induce monumentalitate, eliberând şi un dinamism interior ce pare că se naşte din ritmul lor sacadat. Eleganţa lucrării este nu doar rezultatul formelor delicat îngemătate, ci mai ales al strălucirii pe care o pulsează culoarea aşezată în tonuri ce se exaltă reciproc. Intervenţia roşului, culoarea sa preferată pe care o înnobilează căutându-i timbrul grav şi acordurile profunde, alături de galbenul luminos şi portocaliul strălucitor, aduc simbolisticii subiectului un plus de optimism şi vitalitate.

Căutarea esenţelor se face la Alin Gheorghiu sub semnul dramaticului, dar descoperirile îi pun opera sub semnul luminii şi al bucuriei revelaţiei.

 

The ability of conducting the plastic language in formulas that subtly move from figurative to abstract painting represent Ion Alin Gheorghiu’s originality which transcends the efforts of stylistical affiliation. His creation is the sublime emotion of the artist’s profound connection with the world.

In Phoenix, the chromatic sonority and the freshness of the glaze on the traditional pottery are captivating. The symmetrical positioning of the composing elements does not render it monotonous, it induces monumentality releasing an interior vitality which comes from their irregular rhythm. The elegance of the painting is given not only by the delicately twinned shapes, but also by the bright, throbing colours laid in tones that enhance each other. Red is his favourite colour and he ennobles it by seeking its grave timbre and profound accord. Red, paced alongside luminous yellow and bright orange, adds optimism and vitality to the symbolism of the subject. The search for essence is, in Alin Gheorghiu’s creation, placed under the sign of the dramatic, but the discoveries place it under the sign of light and of the joy of revelation.