Februarie 2017

Petre Abrudan

(1907 – 1979)

Și-a săvârșit educația academică în efervescentul mediu cultural din Clujul interbelic, studiind pictura și desenul cu Catul Bogdan, Aurel Ciupe, Anastase Demian în Școala de Arte Frumoase (1925-1928). În vara anului 1927 colonizează la Baia Mare și studiază în cadrul Școlii Libere de Pictură sub îndrumările și corecturile lui János Thorma. După efectuarea stagiului militar și finalizarea examenelor de diplomă (1932), Petre Abrudan s-a stabilit la Baia Mare integrându-se, treptat și printr-o activitate dinamică, în viața creativă a comunității Centrului Artistic Baia Mare timp de 15 ani (1933-1948). După alți doi ani petrecuți la Oradea, s-a stabilit definitiv la Cluj unde și-a împlinit etapa de maturitate a originalei sale creații artistice, în paralel cu o prodigioasă carieră didactică în mediul academic al Institutului de Arte Plastice «Ion Andreescu».

Peisagist prin excelență, dar și autor de interesante compoziții tematice cu motive antropomorfe, în perioada băimăreană a carierei sale Petre Abrudan s-a atașat valorilor celui de al patrulea val avangardist activ în pluralista creație a Centrului Artistic Baia Mare din  anii deceniilor 1930-1940, sub „umbrela mentorală” exercitată de celebrul Sándor Ziffer și alături alți „insurgenți” băimăreni precum Dávid Jándi, József Klein, Ozskár Nagy, François Gáll, Gheza Vida și Peer Melroe (ambii sculptori).

 

He fulfilled his academic formation in the effervescent cultural environment of interwar Cluj, where, at the Fine Arts School, he studied drawing and painting with Catul Bogdan, Aurel Ciupe, Anastase Demian (1925-1928). In the summer of 1927, Petre Abrudan came to Baia Mare Colony, where he studied in the Free Painting School under the guidance of János Thorma. After military service and after passing the diploma exams (1932), he settled in Baia Mare, where, for fifteen years (1933-1948), he integrated in the dynamic and creative life of Baia Mare Art Center. Then, he spent two years in Oradea, after which he settled in Cluj, a city in which he fulfilled the maturity stage of his original artistic creation. In addition he had a prodigious educational career in the academic milieu of the Institute for Plastic Arts «Ion Andreescu».

Landscape painter par excellence, but also author of interesting compositions with anthropomorphic motifs, Petre Abrudan became attached, during his stay in Baia Mare, to the values of the fourth avant-garde wave of the pluralistic creation of the Art Center during 1930-1940. Petre Abrudan worked under the “mentorship” of the famous Sándor Ziffer and together with other “insurgents” from Baia Mare as Dávid Jándi, József Klein, Ozskár Nagy, François Gáll, Gheza Vida and Peer Melroe (both sculptors).