Ianuarie 2017


Paul Sima

Cluj, 1932 – 1991

Paul Sima a absolvit Institutul de Arte Plastice „Ioan Andreescu” din Cluj, unde va şi preda mai apoi, la Facultatea de Pictură, pentru o perioadă deţinând funcţia de decan.

Şi-a făcut debutul expoziţional la Cluj, în 1957, apoi de-a lungul carierei, a participat la un mare număr de expoziţii colective şi personale, atât în ţară cât şi în străinătate (Budapesta, Bratislava, Berlin, Torino, Brindisi). Probează interes pentru o gamă variată de subiecte, de la peisaje şi portrete, la compoziţii istorice.
Limbajul său se menţine în sfera figurativului, dar tratarea este extrem de sintetică. Prin geometrizări severe şi organizări compoziţionale riguroase, lucrările capătă un pregnant aspect decorativ, dar simplificările severe ale formei şi acest aspect geometrizat, nu dăunează conţinutului, care nu-şi pierde din componenta lirică a mesajului.

Paul Sima graduated from the “Ion Andreescu” Institute of Visual Arts, Cluj; where he later taught; also, for a while he was the dean of the Faculty of Fine Arts

He made his debut in 1957, in Cluj, and later he contributed to numerous collective and personal exhibitions, both in Romania and abroad (Budapest, Bratislava, Berlin, Tokyo, Brindisi). He approaches a variety of subjects, from landscapes and portraits, to historical compositions.

His language remains in the field of the figurative, but the approach is synthetical to the extreme. Strict geometrization and rigorous compositional organization give his works a decorative aspect without affecting the content which preserves a lyrical component of the message.

Bibliografie/Bibliografy: Cebuc, Florea,
Lăptoiu 1996; Horşia 1981,127 Artişti Plastici
Clujeni 1974.