Noiembrie 2016

7-pallady

Theodor Pallady

1871, Iași – 1956, București

Perioada franceză a pregătirii artistice desfăşurată în preajma câtorva dintre cei mai importanţi actanţi ai scenei artistice franceze: Jean Aman, Gustave Moreau, Puvis de Chavanne, Henri Matisse, Georges Rouault etc. a marcat fundamental opţiunile stilistice şi tematice ale lui Theodor Pallady. Tabloul Femeie pe gânduri face parte dintr-o etapă mai timpurie a creaţiei palladyene, dar câteva dintre coordonatele esenţiale ale operei sale sunt lesne identificabile. Este vorba, în primul rând, de acel mister de esenţă spirituală care se insinuează şi se suprapune operei, de arhitecturarea simplă a imaginii, eleganţa liniei, epurarea detaliilor, unitatea interioară, de rolul simbolic şi expresiv al culorii, de poetica şi reflexivitatea mesajului. Din punct de vedere stilistic lucrarea se revendică din atmosfera fin-de- siècle, purtătoare a unei încărcături de senzualitate sublimată, ce poate fi conectată cu influenţa francezului Gustave Moreau. O anumită esenţă de voluptate nestăpânită pare să stăpânească inspiraţia artistului în redarea imaginii acestei femei căreia încearcă să-i pătrundă gândurile. Poza leneşă este conturată de linia asimetrică, ondulatorie, dar purtătoare de energie, de „elan vital”, suplă şi flexibilă, intimă asociere între forţă şi fineţe. Culoarea, folosită în contraste de complementare întru accentuarea expresivităţii imaginii, are savoare şi strălucire. Lucrarea probează câteva dintre trăsăturile esenţiale ale omului şi pictorului Pallady: rafinament, eleganţă, sensibilitate, senzualitate interiorizată/reţinută şi spirit contemplativ.

The French period of his artistic formation spent in the entourage of some of the most important artists of the time, Jean Aman, Gustave Moreau, Puvis de Chavanne, Henri Matisse, Georges Rouault etc., determined his artistic and options and his choice of themes. The painting Woman Thinking is part of a the artist’s early period of creation, but some of the main coordinates of his art are already present: an insinuating and overlapping mystery of spiritual essence, the simple architecture of the image, the elegance of the line, the purification of the details, the interior oneness, the symbolic and expressive role of the chromatic, the poeticality and the reflexiveness of the message. Stilistically, the painting belongs to the atmosphere of the fin-de- siècle, bearer of a load of sublimated sensuality, influence of Gustave Moreau. A certain essence of impetuous voluptuousness seems to control the artist’s inspiration in depicting this woman whose thoughts he tries to penetrate. Asymmetrical winding line carriers of energy, of “vital drive”, supple and flexible, intimate association of force and grace, gives contour to the lazy picture. The chromatic, employed in complementary contrasts which enhance the expressiveness of the image, has spice and brightness. The painting bears witness to some of the essential characteristics which define Pallady the man and the artist: refinement, elegance, sensitiveness, refrained sensuousness and spirit of contemplation.

Bibliografie/Bibliography: Nanu 1963; Mândrescu 1971;Şorban 1975; Artmark Auction, 16 November 2011, cat. 41, lot 7.